Nebbenes AS

Velkommen                                                              

Nebbenes kroer ligger både ved gamle og nye E6 som går gjennom Eidsvoll kommune. Med bil tar det ca. 40 minutter fra Oslo, og våre to nyeste spisesteder ligger like ved E6 i Ormliakrysset. For å lese mer om våre etablissementeter kan du klikke på toppmenyen. Her vil du finne mye informasjon som vil være til nytte for deg.
Luftfoto
Etablert på 1800-tallet
Luftfoto over gamle NebbenesFlyfoto Ormlia

Skysstasjon

I 1936 tok Gudmund Nebbenes over driften på Ludviksrud i gamle Piro-krysset - som vist her på et maleri fra ca 1900 - som Skysstasjon og Gjestiveri. Dette hadde da overlevd driften fra hester til motorisert ferdsel. Siden har E6 blitt flyttet flere ganger, men Nebbenes har opprettholdt servicetilbudet langs de nyere utgavene av E6.

Våre etablissement
Nebbenes Kafe
Nebbenes kafeteria
Nebbenes Nord
Nebbenes Kro Nord
Nebbenes Sør
Nebbenes Kro Sørgående